پاترنوستر آسانسور مرگ باری که هیچ وقت از حرکت باز نمی ایستد…

آسانسور پاترنوستر وقتی صحبت از یک وسیله مرگ آور می شود، هیچ وقت ذهن ما به سمت وسیله ای که ساخت بشر است و برای راحتی بیشتر بوجود آمده است، نمی رود . پاترنوستر (Paternoster)، نوعی آسانسور است که از اتاقک های بدون دری ساخته شده که به طور مدام و بدون ایستادن لحظه ای،…

نصب آسانسور

مراحل طراحی و نصب آسانسور برای نصب آسانسور قطعاً در ابتدای امر، برنامه ریزی و سازماندهی مراحل طراحی و آنالیز اهمیت بسیار زیادی دارد. نصابان آسانسور باید همیشه این مورد را مد نظر داشته باشند تا هم از نظر زمانی و هم از نظر اجرایی دچار مشکل نشوند. در حالت کلی می‌توان آسانسورها را از…

اگر آسانسور گیر کرد بیرونی ها چه کنند؟

اگر آسانسور گیر کرد بیرونی ها چه کنند؟ دو حالت وجود دارد: یا کابین آسانسور هم ردیف با یک طبقه متوقف شده است یا بین طبقات. در حالت اول می توانید با استفاده از کلید اضطراری یا همان سه گوش درهای آسانسور که معمولا در دست مدیر ساختمان و یکی دو همسایه دیگر است در…