نکات ایمنی استفاده از پله برقی

  نکات ایمنی برای استفاده از پله برقی كارهايي كه بايد انجام داد : ۱. هميشه از دستگیره پله برقی استفاده کنید . ۲. نگاه خود در جهت حرکت پله نگاه دارید . ۳. دست کودکان خود را بگیرید و آن‌ها را کناره‌های پله برقی دور نگه دارید . ۴. خرابی‌ها، صداهای غیر عادی یا استفاده نادرست را…