طولانی ترین پله برقی در هنگ کنگ

  طولانی ترین پله برقی در هنگ کنگ یکی از چیز هایی که هنگام بازدید از هنگ کنگ نظر شما را جلب می کند پله برقی طولانی آن است.این شهر داری طولانی ترین سیستم پله برقی در فظای باز است.که طول آن بیش از 800متر است و خیابان های تپه ای شیب دار را به نواحی جزیره…